ควรแก้ไขระบบการเดินรถแบบ”วนเวย์” ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าไหมครับ เพราะวิธีการและขั้นตอนง่ายๆ ยังไม่คิดจะช่วยกันบริหารจัดการให้สำเร็จลุล่วง โดยจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีงบปรมาณแผ่นดินให้ถลุงกันมาเนิ่นนาน ก่อนจะดำเนินการดังที่กล่าวเบื้องต้นแล้ว ดีกว่าไหมครับ รับรองว่าประเทศชาตินี้จะมีความมีศักยภาพด้านการคมนาคมที่ประหยัด ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกคนในบ้านนี้เมืองนี้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความสุขสงบสันติสูงสุดครับผม ด้วยความห่วงใยในคุณภาพความเป็นอยู่ของมวลมหาชนอย่างจริงใจ

แค่สร้างสะพานลอยข้ามสี่แยกสะพานเดียวตามแบบฉบับ’วนเวย์’ ไม่ต้องวิ่งผิดเลนหรือช่องทางเดินรถ ก็จะสะดวกสบายกว่าเยอะ ไม่งุนงงที่จะหาแยกไม่เจอ วิธีง่ายๆทำให้มันยาก เสียเงินเสียเวลาสร้างนานๆ ไร้เหตุผลสิ้นดีครับผม ขออภัยที่ไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาติจริงๆครับ

ด้วยจิตคารวะ ครับผม
กริช ตรรกบุตร
๒๙ ก.ค.๒๕๖๓