การเสียค่าใช้จ่ายซื้อหากล้องวงจรปิดเพื่อจับผิดการเดินรถ เพื่อสัญจรไปมาไม่น่าจะเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องอาศัยระบบกล้องวงจรปิดนะครับ เพราะกล้องวงจรปิด โดยหลักการน่าจะติดไว้ให้ทั่วถึงในพื้นที่ชุมชนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งน่าจะตรงประเด็นกว่าการจะมาคอยดักจับเรื่องการจราจร โดยมาตรการแต่ละอย่างออกมาไม่มีเหตุผลไม่มีหลักคิดที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยส่วนร่วมอย่างจริงจัง กฎหมายที่บัญญัติโดยเฉพาะเรื่องการจราจร กลายเป็นเครื่องมือหากินของตำรวจจราจรโดยตรงซึ่งไม่สร้างสรรค์สังคมให้เป็นอยู่่อย่างมีความสุขสันติ หรือมีกินมีใช้และอยู่ดีมีสุข ใช่หรือไม ่งบประมาณการวางแผน ระยะเวลาจะก่อสร้าง ค่าเวณคืนที่ดินเอย การตลอดจนการก่อสร้างถนน สร้าง มอเตอร์เวย ์สร้างทางด่วนต่างๆนานา เจตนารมณ์น่าจะเพื่อการหาเงินหาเงินใช้ หากินที่จะขูดรีดไถจากประชาชนมากกว่า ซึ่งไม่คุ้มค่าสมราคาค่าถนนหนทางที่สร้างด้วยความยากลำบาก สร้างโดยงบประมาณสูง โดยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่คุ้มที่จะผจญ ต้องทนทุกข์ทรมานกับการจราจรที่มีแต่รถติดทั้งวันทั้งคืนอย่างไร้เหตุผล ซ้ำร้ายทำให้ถูกจับเพราะขับรถเร็วอีก ซึ่งก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ที่อยากจะถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องว่า การขับรถเร็วในบางสถานการณ์มันสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเช่นนั้นหรือเปล่า และประเทศชาติเสียหายมากมายขนาดไหนเพราะขับรถเร็ว ถ้าเทียบกับการไม่แก้ระบบการจราจร ที่ทำให้รถติดเพราะการขับรถช้าและกีดขวางการสัญจรของมหา่ชน การติดไฟแดงหรือจะ ยกเลิกไฟแดง ยกเลิกการจำกัดความเร็วที่ไร้สาระหรือเหตุผล อย่างไหนอื่นใดดีกว่ากันหรือเปล่า อันไหนคุ้มค่ากว่ากันครับผม สวัสดี ฯพณฯ ทั้งหลายครับผม

กริช ตรรกบุตร

แถลง ณ วันนี้ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒.๐๔ น.