Category Archives: ประชาสัมพันธ์

14 มี.ค.
0

เลือกตั้ง ’62

อย่าลืม เลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562

รายละเอียด
26 ธ.ค.
0

ส.ค.ส. ๒๕๖๒

ขออวยพรปีใหม่แด่ท่านและครอบครัว และทุกๆท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปี ๒๕๖๒ ครับผม กริช ตรรกบุตร &...

รายละเอียด
13 พ.ย.
0

ภารกิจเร่งด่วน ประเด็นการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง

พรรคเห็นแก่ชาติเห็นว่ามีเรื่องเร่งด่วน 3 เรื่อง ที่ คสช. และ ครม. ควรทบทวนการดำเนินงานตามแผนงาน เนื่องจากเทคโนโลยีและแนวความความคิดใหม่ จะทำให้สิ่งที คสช. และ ครม. กำลังทำอยู่ เป็นเรื่องที่ล้าหลัง

รายละเอียด
planchette task Exclamation Triangle Check code