อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นจริง
หุ่นยนต์สังหาร ขนาดเล็กเหมือนฝูงผึ้งมรณะ (Swarming drone) ใช้ระบบจดจำใบหน้าแล้วบินเข้าประชิด หน้าผากแล้วยิงกระสุนใส่ เป็นอาวุธลับที่ร้ายแรงของอเมริกา >> ดูอีกที