ขออวยพรปีใหม่แด่ท่านและครอบครัว และทุกๆท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปี ๒๕๖๒ ครับผม

กริช ตรรกบุตร